Reklamację możesz złożyć na przykład: 

  •       pisemnie na adres: Niałek Wielki 133, 64-200 Wolsztyn;
  •       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pijsok.pl;

Podaj w opisie reklamacji:

(1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 

(2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; 

(3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. 

Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.